Home Man
Search
Today's Posts
Register

Linux & Unix Commands - Search Man Pages

X11R7.4 - man page for perljp (x11r4 section 1)

PERLJP(1)			 Perl Programmers Reference Guide			PERLJP(1)

NAME
    perljp - AEuEU,i Perl Y~YxYE

AaIA
    Perl xIAx3|xOxex|x3x1/2!

    Perl 5.8.0 xexeicUni-  _
    codeYuYYi1/4YEx~AcEyxE9| 21/2xuxiicx1/2xI.e2IYeYAEYoE,>>uoE3oxIE,>>uY3i1/4YExIYuYYi1/4YEx~
    CJK
    (Aae1n,iicAEuEU,iicYIYoYoYe)xo'bxaxAE2Axixexbx.xciLUnicodexIAx3|AaexIE,>>uxooixAxIE,>>uY3i1/4YExCo.x|x3xExoIU>>Ox.xcE,1/2au~3ExCxcxeicAix<<xeA3/4icxIxcxbxcx1/2xI'OxIE,>>uiEY(R)YeY.YaE,>>uicY-
    Yei1/4YeE,>>uicYcYeYOYcE,>>uicYOYOYeYxE,>>uicYCYLi1/4YoYiYEY~i1/4YeE,>>uicxExExExEiExaicx3xixbxCxIOSYUYoYAi1/4x~AEE1/4<<xEAexaxAExxxcE,>>u(PCxaxexOMac-
    intosh)x~x1xCxE'bxbxixAExxxbx1iL
						   _
    Perl 1/4<<cExI Unicode xCAEooix.xbx1iLPerl Y1Y YeYxYEAEaxIE,>>uIoYeYAEYeYexaAuu~E1/2,1/2xI
    Unicode xoAoAoxEx.xAExxxbx1iLx1/2x.xAEAEb1/2DIIxIxcxaxExIicx3xixbxC>>ExixixAEx-
    xcxuxbx9|xbxEE,>>uY3i1/4YExEAD+-bx1xeYaY,Yai1/4YeiciO Encode
    ixx~E,1/2aAoE-:-xuxixAExaxeicUnicode
    xEx3xixexIE,>>uY3i1/4YExIAe,BEN'1xa'EA+-xE1Ox"xexex|xExExAxAExxxbx1iL

    ,1/2>>bAAxC Encode x~YuYYi1/4YEx1xeE,>>uY3i1/4YExIoE21/4xIxExaxexCx1iL

	 7bit-jis   AdobeStandardEncoding AdobeSymbol    AdobeZdingbat
	 ascii		  big5 	   big5-hkscs    cp1006
	 cp1026 	  cp1047	   cp1250	    cp1251
	 cp1252 	  cp1253	   cp1254	    cp1255
	 cp1256 	  cp1257	   cp1258	    cp37
	 cp424		  cp437	   cp500	    cp737
	 cp775		  cp850	   cp852	    cp855
	 cp856		  cp857	   cp860	    cp861
	 cp862		  cp863	   cp864	    cp865
	 cp866		  cp869	   cp874	    cp875
	 cp932		  cp936	   cp949	    cp950
	 dingbats	  euc-cn	   euc-jp	    euc-kr
	 gb12345-raw	  gb2312-raw	   gsm0338	    hp-roman8
	 hz		  iso-2022-jp	   iso-2022-jp-1   iso-8859-1
	 iso-8859-10	  iso-8859-11	   iso-8859-13    iso-8859-14
	 iso-8859-15	  iso-8859-16	   iso-8859-2    iso-8859-3
	 iso-8859-4	  iso-8859-5	   iso-8859-6    iso-8859-7
	 iso-8859-8	  iso-8859-9	   iso-ir-165    jis0201-raw
	 jis0208-raw	  jis0212-raw	   johab	    koi8-f
	 koi8-r 	  koi8-u	   ksc5601-raw    MacArabic
	 MacCentralEurRoman MacChineseSimp  MacChineseTrad	 MacCroatian
	 MacCyrillic	  MacDingbats	   MacFarsi	    MacGreek
	 MacHebrew	  MacIcelandic   MacJapanese    MacKorean
	 MacRoman	  MacRomanian	   MacRumanian    MacSami
	 MacSymbol	  MacThai	   MacTurkish    MacUkrainian
	 nextstep	  posix-bc	   shiftjis	    symbol
	 UCS-2BE	  UCS-2LE	   UTF-16	    UTF-16BE
	 UTF-16LE	  UTF-32	   UTF-32BE	    UTF-32LE
	 utf8		  viscii

    (A'1141/4iIa)

    Iax"xDicE,>>uY3i1/4YEFOOxIYOYiYxYexoUTF-8xEEN'1x1xexExIicoE21/4xIxex|xEx.xbx1iL

	  perl -Mencoding=FOO,STDOUT,utf8 -pe1 < file.FOO > file.utf8

    xbxcicPerlxExIicA'Eox~PerlxC1/2nx<<xixcE,>>uY3i1/4YEEN'1Yaei1/4YAEYLYeYAEYLicpiconvxaEOAox.xAExxxexIxCicoE21/4xIxex|xEx1xex3xExaxCx-
    xbx1iL

	 piconv -f FOO -t utf8 < file.FOO > file.utf8
	 piconv -f utf8 -t FOO < file.utf8 > file.FOO

    About (jcode.pl|Jcode.pm|JPerl)
		   _
    5.8oEAoxIicY1Y YeYxYEx~EUC-JPxCxcxixDYeYAEYeYexAx+-xIo.x|x3xEx~xCx-
    xbx.xciLxbxcicAEb1/2DIIxoo.x|YaY,Yai1/4YexEx.xAExIJcode.pmx~( http://openlab.jp/Jcode/
    )icperl4INxIYaei1/4YAEYLYeYAEYLxEx.xAExIjcode.pl( http://srekcah.org/jcode/
    )x~x1/2xix3/4xiA,oBx.icAEuEU,ixIo.x"xeCGIxCxex IoINxuxixAExxxex3xExo,aeA,x,xIEyxa3/4 xEx xExxx<<xE>>xxixixbx1iLxcxAx.icAEuEU,ixExexeAuu~E1/2,1/2xox|xbx o.x|x3xExIEO2AC1/2xCx.xciL

    5.005oEAoxIPerlxExIicAEuEU,ixEAEA21/2x.xcYii1/4Y<<YeYxYoECicJperlx~A,oBx.xbx.xc(
    http://homepage2.nifty.com/kipp/perl/jperl/index.html )iLxbxcicMac OS 9.x/Clas-
    sicINxIPerlicMacPerlxIAEuEU,iECxaMacJPerlxEx.xAEA,oBx.xAExbx.xciL(
    http://world.std.com/~habilis/macjperl/
    ).x3xixexCxIE,>>uY3i1/4YExEx.xAEEUC-JPxE2Ax"Shift_JISxax1/2xIxbxbo.x|x3xEx~xCx-
    icxbxcAEuEU,ixExexeAuu~E1/2,1/2xoo.x|x3xExa2AC1/2xCx.xciL

    Perl5.8xCxIicx3xixexIuiC1/2x~x1xUxAEPerlEUAIxAx+-xC1/4A,1/2xCx-
    xe3/4axEicAEuEU,ixIxBxExexo3/4au-
    114xIE,>>uY3i1/4YExox1xUxAEicx.x<<xaAE+->>bxEo.x|x3xEx~xCx-
    xbx1iLxuxexEicCPANxExEx<<xec.x.xxE,>>uY3i1/4YEINxIYaY,Yai1/4YexoAEb1/4ex1xex3xExa'EA+-xExCx-
    xexex|xExExAxAExxxbx1iL

    o  AEb1/2DII

	  oE21/4xIIaxIxxxAxixaShift_JISxIAEbIIxoEUC-JPxEEN'1x.xAE1/2DIIx.xbx1iL

	   # jcode.pl
	   require "jcode.pl";
	   while(<>){
	    jcode::convert(*_, 'euc', 'sjis');
	    print;
	   }
	   # Jcode.pm
	   use Jcode;
	   while(<>){
		  print Jcode->new($_, 'sjis')->euc;
	   }
	   # Perl 5.8
	   use Encode;
	   while(<>){
	    from_to($_, 'shiftjis', 'euc-jp');
	    print;
	   }
	   # Perl 5.8 - encoding xoIoINx.xAE
	   use encoding 'euc-jp', STDIN => 'shiftjis';
	   while(<>){
		  print;
	   }
			_
    o  Jperl ,B'1Y1Y YeYxYE

	  xxxixaexe"shebang"xoEN11x1xexAx+-xCicJperlINxIscriptxIxUxExoxExIEN11xEx.xEIoIN2AC1/2xAxE>>xxixixbx1iL

	   #!/path/to/jperl
	   c
	   #!/path/to/perl -Mencoding=euc-jp
		  _				    _
	  3/4Ux.x xI perldoc encoding xo>>23/4Ex.xAEx xAxuxxiL
		  _
    xuxexE3/4Ux.x

    PerlxExIEAAcxE>>nIAx~EOAox.xAExaxeicPerlxIc.uiC1/2xaUni-    _
    codeYuYYi1/4YEicx1/2x.xAEEncodeYaY,Yai1/4YexI>>EINEixExEx~oUx<<x IOIaxuxixAExxxbx1iE>>ACoxEx~xeicxUxExoxE+-N,ixCxIxcxexbx1x~iEiLoE21/4xIY3YbYoYExCx1/2xixexIoiEoxo+-UI-:-x1xex3xEx~2AC1/2xCx1iL

	 perldoc perlunicode # PerlxIUnicodeYuYYi1/4YEA'EI
	 perldoc Encode   # EncodeYaY,Yai1/4YexE'Ox.xAE
	 perldoc Encode::JP # x|xAAEuEU,iE,>>uY3i1/4YExE'Ox.xAE

    PerlA'EIxE'Ox1xe URL

    <http://www.perl.com/>
	  Perl YUi1/4YaYUi1/4Y, (O'Reilly and Associates)

    <http://www.cpan.org/>
	  CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)

    <http://lists.perl.org/>
	  Perl Yai1/4YeYoYoYeY1YE1/2,

    PerlxI1/2xAEAxEIoI(C)xA URL

    <http://www.oreilly.com.tw/chinese/>
	  O'Reilly 1/4OxIPerl'OIc1/2nAO(EEAI>>uAae1n,i)

    <http://www.oreilly.com.cn/chinese/>
	  O'Reilly 1/4OxIPerl'OIc1/2nAO('EAI>>uAae1n,i)

    <http://www.oreilly.co.jp/catalog.htm>
	  YaYeYxYei1/41/4OxIPerl'OIc1/2nAO(AEuEU,i)

    Perl Yaei1/4Y9|i1/4YoYei1/4Yx

    <http://www.pm.org/groups/asia.html>
	  Aae1niEAae2UcII+-9||IA1niE

    <http://www.pm.org/groups/asia.shtml#Japan>
	  AEuEU

    <http://www.pm.org/groups/asia.shtml#Korea%20(Republic%20of)>
	  'U1niEAc'UI+-1niE

    <http://www.pm.org/groups/asia.shtml#Taiwan>
	  AaeINiEAae2UI+-1niE

    Unicode'OIcxIURL

    <http://www.unicode.org/>
	  Unicode Y3YoY1/2i1/4Y.YcYa (Unicodeu~3ExIAaAeAAAI)

    <http://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html>
	  UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux

    <http://kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html>
	  UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux (YIYoYoYeIo)

AUTHORS
    Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> Dan Kogai (3/4(R)>>oiiAAE) <dankogai@dan.co.jp>

perl v5.8.9				  2007-11-17					PERLJP(1)


All times are GMT -4. The time now is 11:01 PM.

Unix & Linux Forums Content Copyrightę1993-2018. All Rights Reserved.
UNIX.COM Login
Username:
Password:  
Show Password